logo

Medezeggenschapsraad

De Topsport Talentschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR bespreekt belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school. De rector / directie van de TTS hecht grote waarde aan een goed overleg met de MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die de rector / directie moeten nemen. Belangrijke besluiten behoeven de instemming van de MR, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het ondersteuningsplan, en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet de rector / directie de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, etc.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de leerling-geleding en de ouder-geleding. Het aantal personeelsleden is even groot als het aantal leerlingen en ouders samen. De bezetting van de huidige MR is als volgt:

Namens de leerlingen: Nynke Gubbels
Namens de ouders: Harma Schut
Namens het personeel: Trea Pestman en Sven Spijkerman

 

De MR is te bereiken via s.spijkerman@o2g2.nl


De MR doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden. Ook stelt de MR de geledingen (ouders, leerlingen en personeel) in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan, met de MR overleg te hebben.

Aanmelden voor de TTS Groningen

U kunt u uw zoon of dochter digitaal aanmelden voor het schooljaar 2018-2019. 
Meer informatie vindt u onder het Menu 'Aanmelden'.

Nieuws
afbeelding

Dinsdag 20 november inloopspreekuur

vrijdag 16 november 2018
Dinsdag 20 november is er tussen 13.00 en 14.00 w ...
afbeelding

Nieuwe TTS folder

vrijdag 16 november 2018
Download hier de nieuwe TTS folder!
afbeelding

Opendag TTS op 6 februari 2019

vrijdag 16 november 2018
Op 6 februari 2019 is de opendag van de Topsport ...